آخرین قطعات پازل سقوط

حکومت جمهوری اسلامی فراز و نشیب های فراوانی را در طول حیات چهل ساله خود تجربه کرده است و روحانیون حاکم هربار راه حلی برای به تاخیر انداختن سقوط حاکمیت خود اندیشیده اند. گاهی با کشتار و قتل عام محالفان و گاهی با گشایش نسبی فضا پس از سرکوب سنگین مخالفان. فرمول بازی دوگانه در سیاست خارجی نیز برای سالها به کمک حاکمیت آمده است اما به نظر میرسد که شرایط منطقه ای و جهانی اینبار فضای سختی را برای تنفس رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

در تلگرام بخوانید

هزینه سرسام آور حضور در جنگ های منطقه ای عملا تمام درآمد حاصل از توافق هسته ای را بلعیده است. توافقی که حالا با خروج آمریکا به پایان رسیده است. فریادهای جواد ظریف و بازوهای رسانه ای رژیم ایران در خارج از کشور برای اعتراض به رفتار آمریکا عملا گوش شنوایی پیدا نکرده است و تلاش های نمایشی اروپا برای دادن تضمین های کافی نیز بی فایده بوده است. رهبر ایران همچنان در جهانی بدور از واقعیت بدنبال آرزوها و امال ایدئولوژیک و جاه طلبی هایش بسر میبرد و متحدان بین المللی ایران مانند چین و روسیه نیز ایران را به مثابه کارتی کم ارزش بارها و تا نهایت امکان خرج کرده اند.

در داخل ایران سپاه پاسداران با دادن آدرس های غلط به رهبر خود علی خامنه ای هر روز بر توهمات او می افزاید و حالا دایره دشمنان از فعالان محیط زیست، دانشجویان و اقلیت های مذهبی تا زنان و بازاریان و ورزشکاران وقومیت ها گسترده شده است. زندان ها هر روز زندانیان جدیدی را میپذیرند و بیش از چهل درصد ایرانیان پرونده قضایی دارند. ایرانیان به لحاظ شاخص های سلامت اجتماعی نیز در طول این سال ها همواره در انتهای آمارهای جهانی قرار داشته اند.

علی خامنه ای و دانالد ترامپ وضعیت تعامل را بجایی رسانده اند که تنها مذاکره مستقیم این دونفر (مشابه چیزی که درباره کره شمالی اتفاق افتاد) میتواند وضعیت را عوض کند. حسن روحانی که چون سپری محافظ برای خامنه ای مجری بازی دوگانه برجام در داخل و خارج ایران شده بود حالا به روشنی دریافته است که از نظر پیشوا تاریخ مصرفش پایان یافته است و هر لحظه گمان آن میرود که او و دولتش قربانی بقای نظام شده و سپاه پاسداران ظاهر و باطن قدرت را قبضه کند.

از سوی دیگر طبقه متوسط و مرفه در ایران با آگاهی از شرایطی که تحریم های آتی ببار خواهد آورد اینبار تلاش کردند تا با تبدیل دارایی های به مسکوکات و ارزهای خارجی خود را برای زمستان آماده کنند، ابتکاری که سبب شد چندین ماه پیش از شروع تحریم ها ریال سقوط آزاد خود را شروع کند و هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی با بیش از هشتاد و پنچ هزار ریال معامله شده است.

اعتراضات در طبقه آسیب پذیر و کارگر ماه هاست که وارد فاز جدی تری شده است و اعتصاب کامیون داران یکی از نمونه هایی بود که در چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. علاوه بر این، اعتراضات به وضعیت اسف بار آزادی های سیاسی و اجتماعی نیز هر روز ابعاد تازه تری پیدا میکند و حاکمیت را در جبهه های مختلف مشغول و درگیر نگه داشته است.

بارها تحلیلگران و کارشناسان مخالف جمهوری اسلامی خبر از پایان حکومت روحانیون در ایران داده اند. در پی هر اعتراض و بحرانی، گمانه زنی ها برای سقوط حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است اما هربار قطعه یا قطعاتی از این پازل موجود نبوده است اما اینبار به نظر میرسد پازل سقوط سیستم در حال تکمیل شدن است و باید دید آیا روحانیون و نیروهای نظامی هوادار آنها اینبار هم خواهند توانست زمان بیشتری برای خود و آقازاده هایشان بخرند یا زمان رفتن فرا رسیده است.

در تلگرام بخوانید

#اعتراضاتدرایران #ایران #سقوطجمهوریاسلامی