آمریکا از امروز چه‌ تحریم‌هایی علیه ترکیه راه‌ انداخت و چرا؟

آمریکا، حلوصی آکار، وزیر دفاع، سلیمان سویلو، وزیر کشور و فاتح دونماز، وزیر انرژی ترکیه؛ و نیز هم‌زمان وزارت‌های دفاع و انرژی ترکیه را تحریم کرده است.این تحریم‌ها همه دارایی‌های این سه وزیر و دو وزارت‌خانه که در اختیار آمریکایی‌ها است، دربرمی‌گیرد. هر نهاد مالی خارجی از روی عمد معامله مالی کلانی به‌سود این افراد یا ازسوی از آن‌ها انجام دهد یا زمینه‌اش را فراهم کند، نیز تحریم می‌شوند. گفت‌وگوهای تجاری ۱۰۰میلیارد دلاری آمریکا با ترکیه تعلیق شده و باردیگر تعرفه ۵۰درصدی بار دیگر بر واردات فولاد از ترکیه به آمریکا برقرار می‌شود. آمریکا ادعا کرده علت این تحریم‌ها، حمله ترکیه در عملیات‌اش در شمال سوریه به غیرنظامیان و به‌خطر‌انداختن کارزار علیه داعش است. آمریکا مدعی‌شده این تحریم‌ها می‌تواند بیش‌تر شود‌؛ مگر این‌که ترکیه به گفت‌وگو تن دهد و معاون رئیس‌جمهور آمریکا با همین‌هدف به ترکیه می‌رود تا میان کردها و ترکیه میان‌گیری کند.

#داعش #آمریکا #تحریم #وزارتامورخارجه #دیدگاهنو #بانک #ترکیه