آمر قتل محمدرضا کلاهی به ایران گریخته است

روزنامه تلگراف هلند خبر داد که تقی رضوان، مجرم تحت تعقیب مراکشی- هلندی که عامل اجرایی قتل محمدرضا کلاهی در هلند بود اکنون به ایران گریخته است. یکی از زیردست‌های تقی، «نااوفال اِف.» با نام مستعار «نوفل» به جرم قتل علی معتمد( محمدرضا کلاهی) در ماه ژوییه سال جاری به حبس ابد متهم شد.


#تقیرضوان #علیمعتمد #محمدرضاکلاهی #تروریست #دیدگاهنو #اطلاعات #ترور #جمهوریاسلامی