آیا مردم اینبار میتوانند از حق اشان دفاع کنند؟

هرچند خامنه‌ای ادعا میکند همواره از رئیس جمهوران منتخب مردم فارغ از اینکه از چه حزبی باشند دفاع کرده است اما این ادعا کاملا از واقعیت به دور است. خامنه‌ای در زمانی که دولت احمدی نژاد اقتصاد کشور را به نابودی کشاند و تورم به بالای سی درصد رسید به کرار از عملکرد اقتصادی! دولت احمدی نژاد دفاع میکرد، اما زمانی که بنا بر آمار عملکرد اقتصادی دولت روحانی بسیار بهتر از احمدی نژاد است، خامنه ای این آمارها را واقعی نمیداند و حتی هنگام سخنرانی در میان مسئولان نظام، حسن روحانی را آشکارا مورد خطاب قرار میدهد و میگوید او مسئول نابسامانی اقتصادی است.

در تلگرام بخوانید

هرگاه معدود نهادهای انتخابی در دست جناحی بوده که مورد علاقه خامنه ای نبوده اند، او از هیچ فشاری برای بی معنی کردن رای مردم فروگذار نکرده است. دستور به انتصاب علی جنتی که نفر آخر تهران در انتخابات خبرگان شده بود به ریاست این مجلس، این پیام را به رای دهندگان داشت که رای آنها اگر مورد علاقه رهبر ایران نباشد، به هر طریقی بی اثر خواهد شد. هرچند اکثریت مجلس شورای اسلامی با اصلاح طلبان است اما همچنان ریاست آن در دست علی لاریجانی باقی ماند و حتی چند نفر از اصلاح طلبان از ترکیب هیئت رئیسه حذف شدند.

حمله به حسن روحانی در مراسم روز قدس، اخطار دیگری به روحانی بود که از جدال با رهبر ایران پرهیز کند. خامنه‌ای و اراذل و اوباش طرفدار او که در طول دهه ها از قلع و قمع مخالفان دریغ نکرده اند، حالا آماده رویارویی با روحانی و طرفدارانش هستند. باید دید مردمی که از سر انتخاب بد از بدتر به حسن روحانی رای داده اند، آیا حاضرند برای دفاع از او پا به مراسم حکومتی مانند روز قدس، ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان و امثالهم در خیابان بگذارند؟ جواب این سوال برای خامنه ای و طرفدارانش منفی است و خامنه ای بارها از سر تحقیر، مخالفانش را کاریکاتور و میکروب خطاب است و دست خود برای قدرت نمایی خیابانی را باز میبیند.

خامنه‌ای به خوبی از عدم اتصال اکثریت رای دهندگانِ روحانی به او و جناح اصلاح طلب مطلع است. هرچند اقلیت تندرو طرفدار خامنه‌ای اتصال های متعدد مالی، شغلی و مذهبی با حاکمیت دارند، اما تنها نقطه اتصال بخش اعظم رای دهندگان به روحانی، نه به خامنه‌ای بوده است. این رای دهندگان بعید است حاضر باشند هزینه ای بیش از حضور در پای صندوق رای بپردازند و این پاشنه آشیل روحانی و اصلاح طلبان بوده است. از دلایل اینکه دولت های اصلاح طلب همواره رو به زوال رفته اند و دولت مستعجل بوده اند، یکی نبود حلقه اتصالی بین نیروهای سیاسی و پایگاه رای آنهاست و دیگر عامل آن ضعف مردم در پرداخت هزینه های بالا در صورت تقابل مستقیم است.

آخرین نمونه از تقابل میان اراذل و اوباش طرفدار رهبر و رای دهندگان مخالفش به حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بازمیگردد که هرچند هواداران خامنه‌ای در اقلیت بودند اما توانستند در نهایت رئیس جهور مورد علاقه رهبر (احمدی نژاد) را به جای رئیس جمهور منتخب مردم (میرحسین موسوی) به جامعه تحمیل کنند. خامنه‌ای مجددا با پذیرش رای مردم مشکل دارد و احساس تحقیر شدگی توسط رای مردم رهایش نمیکند. هرچند تمام نهادهای انتصابی خصوصا پس از مرگ هاشمی رفسنجانی در دستان خامنه ای است اما رای منفی مردم به او و طرفدارنش در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، همچنان آزارش میدهد.

حسن روحانی با پاسخ دادن و تقابل مستقیم با خامنه‌ای این آتش را تندتر میکند. هرچند اینکه طرفداران روحانی بتوانند اینبار از رای به رئیس جمهور منتخب اشان دفاع کنند جای سوال دارد اما روحانی نمیخواهد از پیش بازنده باشد. اکثر تحلیلگران معتقدند هرچند این جدال عیان شده است اما با توجه به نقاط ضعف هر دو طرف به نظر میرسد پس از اتفاق روز قدس، این جدال به پایان برسد و خامنه‌ای و روحانی موقتا عقب نشینی کنند و جدال از نقطه جوش فاصله بگیرد. اتفاقی که با توجه به وضعیت روانی بی ثبات رهبر ایران خیلی با قوت قابل پیش بینی نیست.

در تلگرام بخوانید

#اراذلواوباشطرفدارخامنهای #حسنروحانی #خامنهای #دیدگاهنو