آیا نیکلاس مادورو از قدرت کنار خواهد رفت؟

در تلگرام بخوانید

جانشین هوگو چاوز روزهای سختی را سپری میکند. رئیس جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو در آستانه برکناری قرار گرفته است. پارلمان ونزئولا رای به برکناری مادورو داده است هرچند حزب سوسیالیست حاکم میگوید که پارلمان را به رسمیت نمیشناسد و مادورو کنار نخواهد رفت! ونزوئلا ماه هاست با بحران جدی اقتصادی روبرو است و مردم برای تهیه مایحتاج اولیه خود باید ساعت ها در صف های طولانی بایستند اما مادورو تمام این مشکلات را به توطئه های کشورهای غربی خصوصا امریکا بر علیه او نسبت میدهد.

#برکناریمادورو #دیدگاهنو #نیکلاسمادورو