ابراز خوشحالی روزنامه جوان، متعلق به سپاه از سیل اخیر در ایران

عبداله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان ⁩،متعلق به سپاه،در سرمقاله‌ «جنود الهی به کمک آمد» از وقوع سیل در چند استان ابراز خشنودی کرده،نوشته است:«جنود الهی نزولات آرامش بخش شد» و «در غوغای ناامیدی،گرانی،تورم و مشکلات ارزی، اراده‌ای فراتر از مدیریت نظام به کمک آمد و همچون سیل بسیاری از مشکلات را با خود برد»! همچنین در این یادداشت نوشته شده است: «خساراتی که سیل به بار آورد نسبت به آورده‌هایی که بارندگی‌های نیمه دوم۹۷ و بهار۹۸ آورده و می‌آورد بسیار ناچیز است.زمانی این مهم قابل درک است که شرایط اقتصادی کشور و فشار روانی– اقتصادی دشمنان را باور نماییم». و همچنین آمده است که:«مقام رهبری قبل از بارندگی‌های فروردین نام‌گذاری سال را انجام دادند و امسال را سال گشایش و فرصت اعلام کردند.اولین آورده بارندگی‌های امسال رونق تولید خصوصاً در بخش کشاورزی خواهد بود»!. عبداله گنجی این سیل را نجات بخش ایران دانست و نوشت: «بارندگی‌های امسال که بعد از ۲۰سال محقق شد تمدن ایران را از نابودی نجات داد»!

در این متن اشاره شده که: «صادرات محصولات منحصر‌به‌فردی همچون زعفران، پسته و صیفی‌جات در سال ۹۸ قطعاً چندین برابر سال‌های پیش خواهد بود و اینجاست که می‌توان گفت: بارندگی‌ها و نزولات آسمانی به مثابه جنود الهی به کمک ملت ایران آمده است تا بخشی از مقاومت و ایستادگی ملت را هموار سازد». در بخشی دیگر از یادداشت همچنین نویسنده می‌نویسد: :«مشکل آب کشاورزی شرق اصفهان و بسیاری از مشکلات و تنش‌ها بین روستا‌های کشور یکپارچه حل شده و بخشی از دستاویز‌های جنگ روانی دشمنان نیز از بین رفت». این روزنامه متعلق به سپاه سیل را تسکین بخش مردم دانسته و نوشته: «مردمی که دچار خشکسالی بودند با نوعی رخوت، افسردگی و عصبانیت دست و پنجه نرم می‌کردند که اکنون تا حدودی تسکین آلام شد»!#سپاه #خساراتسیل #روزنامهجوان #روزنامهسپاه #جمهوریاسلامی #سیلدرایران