ابراهیم رئیسی اسفندماه رئیس قوه قضاییه می‌شود

ابراهیم رئیسی در جلسات دستگاه قضایی تا اسفندماه رسما رئیس قوه قضاییه شود. فرید مدرسی از چهره‌هیا اصلاح‌طلب در توییتر خود نوشت: «سلسله جلسات جداگانهٔ آقای ابراهیم رئیسی با معاونان و مقامات دستگاه قضایی درباره مسائل هر حوزهٔ کاری، در حال برگزاری است؛ جلساتی برگزار شده که در آینده ادامه دارد. احتمالاً اسفند ماه او رسماً رئیس قوه قضاییه می‌شود.»


سلسله جلسات جداگانهٔ آقای #ابراهیم_رئیسی با معاونان و مقامات دستگاه قضایی درباره مسائل هر حوزهٔ کاری، در حال برگزاری است؛ جلساتی برگزار شده که در آینده ادامه دارد. احتمالاً اسفند ماه او رسماً #رئیس_قوه_قضائیه می‌شود. — فرید مدرسی (@faridmod) January 25, 2019

#قوهقضاییه #دستگاهقضایی #دیدگاهنو #ابراهیمرئیسی #صادقلاریجانی