ابراهیم رئیسی با ۱۵ محافظ به نماز جمعه رفت

ابراهیم رئیسی، که چندی پیش به عنوان رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی منصوب شد به همراه ۱۵ محافظ جهت حضور در نماز جمعه حضور پیدا کرد. رسانه‌های امنیتی بدون اشاره به وضعیت امنیتی حاصل از حضور رئیسی در نماز جمعه و عدم حضور مردم عادی در نزدیکی وی از حضور مردمی رئیسی در نماز جمعه تهران نوشته‌اند.

همانطور که در تصویر مشهود است محافظین بسیاری جهت حفاظت از وی در محل حضور دارند.

#ابراهیمرئیسی #دیدگاهنو #سپاه