اجاره جت های خصوصی در مهرآباد

در تلگرامبخوانید

بازار جت های خصوصی در تهران داغ است و فرودگاه مهرآباد تهران میزبان جت هایی است اجاره آنها حداقل ساعتی یازده میلیون تومان است

جت خصوصی در فرودگاه مهرآباد تهران


#جتخصوصی #دیدگاهنو