احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی برای همسرش “وصیت‌نامه” فرستاد

در تلگرامبخوانید

ملیحه حسینی روز جمعه، ۳۱ اردیبهشت ماه، در صفحه ایسنتاگرام خود نوشت نمی‌داند چه اتفاقی برای احسان مازندرانی افتاده که او تصمیم گرفته “وصیت‌نامه” بنویسد و با پست برای او بفرستد؛ آن هم در شرایط “بی‌خبری مطلق”. یک روز پیش از این هم خانم حسینی نوشته بود که روز چهارشنبه و یک روز پس از این که متوجه شده احسان مازندرانی را از بند ۸ زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه کرده است. در آنجا به او گفته شد که به دستور قاضی مقیسه، احسان مازندرانی به بند ۲ الف زندان اوین که در اختیار سپاه است منتقل شده است. اما وقتی ملیحه حسینی به زندان اوین مراجعه می‌کند به او می‌گویند که همسرش در بند ۲ الف نیست و از پاسخگویی امتناع می‌کنند. ساعاتی پس از انتشار این مطلب در اینستاگرام ملیحه حسینی، سام حسینی برادر همسر احسان مازندرانی در گفت‌وگو با صدای آمریکا عنوان کرد که خانواده مطلع شده‌اند آقای مازندرانی در بند ۲ الف زندان اوین حضور دارد. گویا علت این انتقال هم نوشتن نامه‌ای سرگشاده به دادستان کل کشور و نیز تنظیم وصیت‌نامه پیش از تصمیم به اعتصاب غذا بوده است.

 

#2الفسپاه #احسانمازندرانی #دیدگاهنو