احمد مروی از نزدیکان خامنه‌ای رئیس آستان قدس شد

احمدمروی با حکم علی خامنه‌ای به ریاست آستان قدس رضوی انتخاب شد. آستان قدس رضوی بزرگترین مرکز وقفی در جهان است که درآمد آن در جیب نیروهای امنیتی و بسیجی می‌رود. مروی جایگزین ابراهیم رئیسی شده است. مروی، متولد شهر مشهد، در سال‌های گذشته در دفتر رهبر جمهوری اسلامی سمت‌های مختلف ، از جمله معاون ارتباط حوزوی دفتر رهبری، رئیس ستاد استهلال دفتر رهبری، و مسئول دفتر رهبری در قم بوده است.

#ابراهیمرئیسی #احمدمروی #علیخامنهای