اختلاس دیگری در نظام اقتصادی ایران این‌بار در کارخانه قند اصفهان

رییس کل دادگستری اصفهان خبر داد مدیرعامل کارخانه قند نقش جهان اصفهان و دو تن از همکاران وی که به طور گسترده اقدام به عرضه و توزیع خارج از شبکه شکر می‌کردند، شناسایی شده و با صدور قرار قانونی توسط بازپرس رسیدگی کننده بازداشت و روانه زندان شدند. این افراد در چند ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۴۷۰۰ تن شکر را با قیمت بالغ بر ۱۶۰۰ تومان بیش از قیمت مصوب با سندسازی و بهره گیری از دلالان عرضه کرده و در مجموع مبلغی بیش از ۷۶ میلیارد ریال به جیب زده‌اند. حدود هزار تن شکر آماده توزیع خارج از شبکه نیز از انبار این متهمان کشف و ضبط شده است.

#کارخانهقندنقشجهان #شکردزدی #احتکارشکر #احتکار #اختلاس #زندان #دیدگاهنو #اصفهان #جمهوریاسلامی