اختلاس‌گر۷۰۰ میلیارد تومانی، از مدیران شرکت آب و فاضلات است

ابوالفضل صدرائیه، فرماندار ویژه سابق کاشان و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب‌غربی استان تهران به علت اختلاس ۷۰۰ میلیارد تومانی به همراه «غلامرضا مرادی» معاون مهندسی این شرکت، توسط وزارت اطلاعات و در محل کار بازداشت شده است. گفته می‌شود در زمان بازداشت این دو ماموران خشونت فیزیکی بسیار بالایی نشان داده‌اند.

#اختلاس #دیدگاهنو #وزارتاطلاعات #شرکتآبوفاضلاب #غلامرضامرادی #ابوالفضلصدرائیه