اختلاف طبقاتی به اموات رسید!

سارا دشتگرد، عضو شورای شهر کرج در رابطه با گران شدن نجومی قبرستان‌ها در گفتگویی اعلام کرد «چرا قیمت قبر در برخی قطعات باید ۱۱ درصد افزایش داشته باشد و در برخی قطعات ۴۴ درصد؟ برای فردی که فوت کرده چه فرقی می‌کند قبرش نورگیر، دوبر و … باشد؟ داریم به سمتی می‌رویم که هم روی زمین و هم زیر زمین شاهد تبعیض و اختلاف طبقاتی هستیم.»

قیمت بعضی از محل قبرها گاه به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد که این مکان‌ها مرتبط با محل‌های شناخته شده است.

#بهشتزهرا #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #قیمتقبر