اختیارات رهبر جمهوری‌اسلامی در یک نگاه اجمالی

در این اینفوگرافیک تمام اختیارات رهبر جمهوری اسلامی که شامل تمامی اختیارات حکومتی است در اختیار وی قرار گرفته و در کنار این اختیارات رهبر جمهوری اسلامی دارای حکم حکومتی ورای قوانین جمهوری اسلامی است.

#دیدگاهنو #رهبرجمهوریاسلامی #علیخامنهای