اخذ مالیات بالاتر از درآمد؛ تعطیلی واحدهای صنفی


13320004_1017893364974212_354887364553545185_n

در تلگرامبخوانید


تعطیلی واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران به دلیل مالیات گزاف؛ اداره دارایی اقدام به اخذ مالیات های سرسام آور و نامربوط با میزان درآمد واحدهای تجاری کرده است و منجر به تعطیلی آنها شده است. تصاویر مغازه هایی را نشان میدهند که صاحبان آنها با پلاکاردهایی تعطیلی واحد صنفی را به دلیل اخذ بالای مالیات توسط اداره دارایی اعلام نموده اند!

#دیدگاهنو #مالیات