ادعای نابودی آمریکا و اسرائیل توسط فرمانده سپاه

در تلگرامبخوانید

سردار ابراهیم‌پور جانشین قرارگاه خاتم در دانشگاه مشهد گفت : آمریکا را در ۴۸ ساعت و تل آویو را در ۸ دقیقه با خاک یکسان میکنیم!