ارسال پیامک تهدید آمیز در یزد


photo_2016-07-26_23-09-58

در تلگرامبخوانید


در شهر اردکان مالکان خودروهایی که تصویر محمد خاتمی را به شیشه خودرو خود چسبانده اند یا به نوعی نشانه ای از خاتمی بر خودروی آنها مشاهده میشود این روزها پیامک تهدید آمیز دریافت کرده اند. در این پیامک به مالک خودرو هشدار داده شده است که نصب تصویر خاتمی بر روی خودرو تخلف قانونی است.


 

#خاتمی #پیامکتهدیدآمیز #ممنوعالتصویر #دیدگاهنو #اردکان