ازدواج دختر بسیجیان با شهدای جنگ! در مقبره شهدا

پدیده ارتباط روحی دختران چادری عضو بسیج و ازدواج اسمی آنان با شهدای جنگ تحمیلی ایران و عراق در حال افزایش است. مهران محمدی فعال سیاسی در توییتر خود در این رابطه نوشته است«رفتم گلستان شهدا سر قبر مسعود دیدم یک دختر خانم خوشگل چادری نشسته سر قبر! اول گفتم شاید آشنا باشد. سلام کردم گفتم شما با این شهید نسبتی دارید؟گفت بله نامزد شان هستم!!گفتم یعنی چی؟ ایشان که نامزد نداشت! گفت ما یک تعداد بسیجی هستیم که برای ارتباط روحی خودمان را شهدا گره میزنیم!». این توییت در فضای مجازی با واکنش گسترده ای روبرو شده است.

رفتم گلستان شهدا سر قبر مسعود دیدم یک دختر خانم خوشگل چادری نشسته سر قبر! اول گفتم شاید آشنا باشد. سلام کردم گفتم شما با این شهید نسبتی دارید؟گفت بله نامزد شان هستم!! گفتم یعنی چی؟ ایشان که نامزد نداشت! گفت ما یک تعداد بسیجی هستیم که برای ارتباط روحی خودمان را به شهدا گره میزنیم! pic.twitter.com/4UBvAOyDor — مهران محمدی (@madar1348) December 21, 2018

#جنگایرانوعراق #شهدا #بسیجیان #دیدگاهنو #دختربسیجی #شهدایجنگایرانوعراق #مقبرهشهدا