از تماس تلفنی جعلی تا جعل اسکناس؛ جعل واقعیت توسط سپاهیان

از جعل یک تماس ساده تلفنی یا جعل پول ملی یک کشور دیگر، واقعیت سپاه پاسداران این روزها بیش از پیش روشن و آشکار شده است. سابق بر این که فرماندهان جعلی سپاه دستور جعل حقیقت را صادر میکردند یا در خیابان های ایران یا ایست های بازرسی به آزار مردم مشغول بودند، کمتر کسی گمان میکرد این بیماران روانی روزگاری به عنوان بخشی از نیروی نظامی ایران به شمار بیایند. کسانی که باید برای معالجه نفرت عمیق و نهفته در درونشان راهی تیمارستان میشدند، یک روز برای سرکوب ایرانیان و به دستور خامنه‌ای به خیابان ها می آمدند و روز دیگر برای شکنجه و خالی کردن عقده های فروخفته دوران کودکی سر از کهریزک و شکنجه گاه های رسمی و غیر رسمی سپاه درمیآوردند. فاجعه وقتی عمق خودش را نشان داد که این بیماران، سوریه و عراق و یمن و لبنان را پناهگاهی برای تخلیه عقده های روانی خود یافتند و بفرمان رهبرشان، دست ایرانیان را به خون صدها هزار زن و کودک سوری آغشته کردند.

در تلگرام بخوانید

ایرانیانی که تا دیروز حمایت از مظلومان فلسطینی را بعنوان یکی از افتخارات اخلاقی خود برمیشمردند، به ناگاه در سوریه به بهانه مبارزه با “تروریسم” زنان و کودکان!! نام ایران را با بزرگترین قتل عام قرن بیست و یکم گره زدند تا نشان دهند که اگر خون ببینند، شناگران قابلی هستند و چه بسا ممکن است از اصغر فرهادی یک شبه به سردار قاچاقچی و پول جعل کن سپاه، قاسم سلیمانی تغییر ذائقه دهند. حال خبر رسیده که بخش کوچکی از شبکه حعل اسکناس سپاه توسط آمریکا شناسایی شده و مورد تحریم قرار گرفته است تا حداقل ماشین آلات جعل اسکناس بیشتر از این بدست سرادران علی خامنه‌ای نیافتند. راه حل های اقتصادی که چهل است با چاپ کاغذ در ایران پیاده کرده اند و ارزش ریال را هزاران بار تضعیف کرده اند حالا مانند انقلاب شکوهمند در حال صادر شدن به کشورهای دیگر منطقه است.

چندی پیش فیلمی از عزیز جعفری سردار شکنجه گر سپاه منتشر شد که مثلا در حال صحبت با کسی برای کمک به زلزله زدگان است و حتی بخشی از خاطرات دوران جنگ را هم در ابتدای مکالمه با او دوره میکند! با دقت بیشتر مشخص بود که کسی تلاش میکند تا با تلفن عزیز جعفری در این میان تماس بگیرد و صفحه موبایل نشان میدهد که اصلا کسی آنطرف خط مکالمه تلفنی با عزیز جعفری نبوده و نیست و این سردار دروغگوی سپاه در حال جعل کردن یک مکالمه خیالی با فردی خیالی است. عزیز جعفری در مکالمه خیالی اش به خاطراتی از دوران جنگ اشاره میکرد – که آنها هم احتمالا جعلی است – سپس سردار از این مخاطب خیالی خود میخواهد که چادر و کنسرو و تجهیزات به مناطق زلزله زده بفرستد! این اتفاق نماد همان چیزی است که کلیت سپاه تاکنون نصیب ایران کرده است. از عکس های فتوشاپی از موشک ها و توانمندی های نظامی گرفته تا شبکه جعل اسکناس های یمنی، مسیری که در هر روز بیشتر ایران را به چای ویل جنگ و درگیری می کشاند

در تلگرام بخوانید

#تماستلفنیجعلیعزیزجعفری #دیدگاهنو #سپاهپاسدارن #عزیزجعفری