از پوسترهای شهرداری درباره آمریکا تا بودجۀ خدمات شهری

ساختمان تجاری پلاسکو در تهران در پی یک آتش سوزی فرو ریخت که به کشته شدن تعداد زیادی از آتش نشانان و ایرانیان انجامید، فاجعه ای که یکبار دیگر ضعف مدیریت شهری را عیان کرده است. در ساعت های ملتهب پس از این فاجعه دلخراش سوالات زیادی مطرح میشد؛ چرا پس از آتش سوزی قبلی ساختمان پلاسکو اقدامی از جانب شهرداری صورت نگرفته بود؟ چرا شهرداری میتواند دست فروش ها را به اقسام روش های خشونت بار آزار بدهد اما نمیتواند قدمی در راستای برخورد با ساختمان های در معرض خطر بردارد؟ چرا شهرداری از دادن بودجه برای تجهیز آتش نشانی دریغ میکند؟ چرا شورای شهر قدمی در اعتراض به مدیریت ناکارامد قالیباف برنمیدارد؟

پاسخ به این سوالات ریشه در یک قانون طلایی در ساختار جمهوری اسلامی دارد: “کسب مشروعیت” مسئولین نظام جمهوری اسلامی کمترین احساس خطری از جانب افکار عمومی نمیکنند چون مشروعیتشان را از ولی فقیه میگیرند و نه از مردم حتی درباره شهرداری تهران و شورای شهر که به نظر میرسد نظر و رای مردم پررنگ تر باشد عملا با وجود شورای نگهبان مقتدر و مراقب، عملا خیال حاکمیت راحت است که مردم و افکار عمومی توانایی خدشه دار کردن عزل و نصب های ولی فقیه را ندارند حال اگر قالیباف باعث هزارن فاجعه دیگر هم بشود همچنان تا زمانی که دست بوس ولی فقیه باشد جای نگرانی نیست.


#قالیباف #ساختمانپلاسکو #دیدگاهنو #پلاسکو #آتشسوزیپلاسکو #مرگآتشنشانان #فروریختنپلاسکو