اسدالله عسگراولادی، مافیای خشکبار ایران درگذشت

عسگراولادی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که او را ثروتمندترین مرد ایران معرفی می‌کنند چند روز پس از عارضه مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشت. عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بود که پس از انقلاب به دستور روح‌اله خمینی مسیر مبادلات ایران و چین را فعال کرد و از این طریق به ثروتی نجومی دست یافت. موضع‌گیری‌های وی بارها جنجالی شده و او را عمدتا به عنوان مافیای خشکبار ایران می‌شناسند.

رضا حقیقت‌نژاد در توییتر خود پس از گذشت اسدالله عسگراولادی نوشت: اسدالله عسگراولادی که امروز مرد، سال۵۷ فرستاده خمینی بود به چین تا راه تجارت با این کشور را بررسی کند. راهش را یافت و ۴دهه از مهم‌ترین مهره‌ها در تجارت دو کشور بود. خودش می‌گفت «به دلیل اخم امریکا، به سمت چین رفتیم» ولی درست نمی‌گفت، سوراخ دعا را یافته بود؛ تاجر نظام.

اسدالله عسگراولادی که امروز مرد، سال۵۷ فرستاده خمینی بود به چین تا راه تجارت با این کشور را بررسی کند. راهش را یافت و ۴دهه از مهم‌ترین مهره‌ها در تجارت دو کشور بود. خودش می‌گفت «به دليل اخم امريکا، به سمت چين رفتيم» ولی درست نمی‌گفت، سوراخ دعا را یافته بود؛ تاجر نظام. — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) September 13, 2019

#اسداللهعسگراولادی #جمهوریاسلامی #دیدگاهنو