اسماعیل بخشی آزاد شد

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد اسماعیل بخشی چهارشنبه ۲۱آذر ماه از زندان آزاد شد. آزادی آقای بخشی، از نمایندگان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، از جمله خواست‌های اصلی کارگران معترض هفت تپه و همچنین فولاد اهواز بود.پیشتر گزارش شده بود که آقای بخشی، نماینده بازداشتی کارگران هفت تپه به بیمارستان منتقل شده و برخی منابع انتقال او به بیمارستان را عوارض ناشی از شکنجه عنوان کرده‌اند. به دنبال هفته‌ها اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی به همراه چند نفر دیگر از فعالان کارگری در شوش بازداشت شده، که دیگر کارگران آزاد شدند، اما آقای بخشی به همراه سپیده قلبان و تعدادی دیگر از کارگران در بازداشت ماند که به تازگی وی نیز آزاد شده است.

#کارگرانهفتتپه #نیشکرهفتتپه #بازداشتکارگران #دیدگاهنو #اسماعیلبخشی