اسماعیل بخشی توسط افراد ناشناس بازداشت شد

اسماعیل بخشی توسط افراد ناشناس بازداشت شده است. بر اساس خبری که دریافت کرده ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی همجوم برده و او را باز داشت کرده اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌خبر نا مشخص اعلام شده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

#اسماعیلبخشی #دیدگاهنو #سپیدهقلیان