اسناد پاناما و التزام به قواعد بازی

panamapapers_1

اسناد پاناما افشای فرار مالیاتی مربوط به ۲۱۴ هزار نهاد شامل شرکت‌ها، تراست‌ها و بنیادهای مختلف را شامل میشود


اسناد پاناما که از بنگاهی حقوقی در پاناما به نام “موساک فونسکا” درز کرده است به افشای فرار مالیاتی، پولشویی و دور زدن تحریم توسط ثروتمندان، دولتمردان و نزدیکان آنها اختصاص دارد. نزدیک به یازده و نیم میلیون سند همگی توسط “زوددویچه تسایتونگ”، روزنامه آلمانی، به دست آمد و به علت کثرت اسناد این روزنامه از کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی کمک گرفت. این کنسرسیوم برای بررسی این اسناد به مدت یک سال با خبرنگارانی از ۱۰۷ بنگاه رسانه‌ای در ۷۶ کشور همکاری کرده است. حجم این مدارک به حدی بالاست که مدارک منتشر شده توسط ویکی لیکس در مقابل آن ناچیز شمرده میشود و در کل، جزئیات مربوط به ۲۱۴ هزار نهاد شامل شرکت‌ها، تراست‌ها و بنیادهای مختلف منتشر شده است.

در تلگرامبخوانید

هرچند ادعا میشود این اسناد توسط نهادهای امنیتی آمریکا منتشر شده است اما پایه این ادعا -که در ابتدا توسط روسیه مطرح شد- وجود نداشتن اتهامی مالی درباره سیستمدارن آمریکایی است. این در حالی است که مدارکی از ارتباط هیلاری کلینتون با روسیه و فرار مالیاتی بعضی ثروتمندان آمریکایی و حتی ردپایی از دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در آن دیده میشود. به نظر میرسد واکنش کرملین به دلیل وجود اسنادی است که نقش پوتین و کرملین را در میلیاردها دلار پولشویی افشا میکند.

اگر اسناد ویکی لیکس به افشای پشت پرده در سیاست آمریکا و متحدانش میپرداخت و غیبت چین و روسیه در آن مشهود بود اما به نظر میرسد اسناد پاناما به افشای فساد اقتصادی سیاستمداران و ثروتمندان متخلف در اغلب کشورهای دنیا پرداخته است. یکی از دلایلی که این لیست در آمریکا کوتاه تر از روسیه و چین است میزان شفافیت بالای سیستم مالی و بانکی آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهاست. جدی بودن اتهام فرار مالیاتی در آمریکا و سرمایه گذاری عظیم نهادهای ناظر برای کشف تخلف اختمالی مالیات دهندگان و شناسایی فرار مالیاتی سبب شده است که این تخلفات به حداقل برسد. این جدیت تا جایی است که حتی شهروندان آمریکا در خارج از آمریکا نیز اطلاعات مالی اشان توسط نهادهای مالیاتی رصد میشود.

آمریکا بعنوان مهد سرمایه داری و تجارت آزاد در طی دهه ها به خوبی ضرورت مقابله با برهم زدن قواعد بازی تجارت را درک کرده است. تا زمانی که قواعد رعایت شود ایالات متحده ضمانت کرده است که هیچ سقف و نهایتی برای کسب ثروت وجود ندارد. هرچند سیستم مالیاتی در آمریکا همچنان در بهترین حالت هم دارای نواقصی است و راه های گریزی دارد اما بطور نسبی از بالاترین شفافیت برخوردار است به نحوی که نظارت بر بیش از سی درصد ثروت دنیا که در ایالات متحده گردش دارد در حالی که غیرممکن به نظر میرسد اما صورت میگیرد

اسناد پاناما به خوبی عدم پایبندی کشورهایی مانند چین و روسیه به قواعد نظام سرمایه داری را نشان میدهد. این عدم شفافیت نه تنها در نهادهای مالی و اقتصاد بلکه در نهادینه شده در سیستم این کشورهاست. چین و روسیه در حالی از مزایای سیستم سرمایه داری منتفع میشوند که از سوی دیگر پنهانی از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به این نظم فروگذار نیستند. هرچند وضعیت چین در این میان و بهبود سریع این کشور در شاخص های شفافیت قابل توجه است و به مراتب از روسیه بهتر است اما هر از چندی عدم رعایت قوانین و پنهان کاری به خصوص در ارائه آمارهای اقتصادی دروغین در شاخص های رشد روند اقتصاد جهانی را مختل میکند.

اسناد پاناما هشداری است به رهبران جهان که فساد اقتصادی سم مهلکی برای آنچه نظام سرمایه و اقتصاد آزاد ساخته است خواهد بود. اگر آینده ای میخواهیم که در آن بشریت آنچه تاکنون کسب کرده را رشد دهد -همانگونه که رشد خیره کننده صد سال اخیر موید این امر است- باید همگان از ضرورت پایبندی به قانون آگاه باشند.

#اسنادپاناما #دیدگاهنو