اصرار رهبر بر “گردن کلفت نمایی”


در تلگرامبخوانید

مجتبی واحدی

تحلیلگر سیاسی

این موضوع بارها گفته شده که ریشه بسیاری از تصمیمات و اظهارات رهبر فعلی جمهوری اسلامی ،حقارت تحمیل شده بر او در دوره هشت ساله ریاست جمهوری است. خامنه ای بارها توسط‌آیت اله خمینی تحقیر شد و دیگرانی همچون رفسنجانی او را در حساس ترین حوادث و وقایع به هیچ‌انگاشتند . خامنه ای رئیس جمهور بوداما نخست وزیر منتخب او برای گرفتن دستور ،منتظر تلفن احمد خمینی می نشست یا فاصله چند صد متری نخست وزیری تا دفتر ریاست مجلس را طی می کرد تا دستورات لازم‌رابه صورت حضوری از هاشمی رفسنجانی دریافت کند.‌ برخی رفتارهای عقده گشایانه خامنه ای در سال های ابتدایی رهبری ،اگر چه با معیارهای حاکمیت تطابق نداشت اما با روحیات شخصی خامنه ای قابل توجیه بود . در عین حال انتظار می رفت با افزایش سال های رهبری ،سهم عقده گشایی در تصمیم گیری های او کاهش یابد . اما اینچنین‌نشد و هنوز بسیاری از اقدامات و اظهارات خامنه ای هیچ‌توجیهی جز اظهار ” گردن کلفتی “و ” قدرت نمایی” برای جبران آن حقارت ها و تحقیر ها ندارد.‌ او می داند بسیاری از سخنانش موجب عصبانیت آحاد ملت می شود و بر رسوایی های او در داخل و عرصه بین المللی می افزاید اما برای جبران هشت سال تحقیر ، همچنان‌ در برابر چشمان‌ملت قدرت خود را به رخ رقبای دهه شصت به ویژه رفسنجانی می کشد.

در آستانه ” نیمه انتخابات هفتم‌اسفند “، خامنه ای علنا به حمایت از یک‌لیست انتخاباتی وارد میدان‌شد و رسما علیه لیست دیگر موضع گیری کرد. اما اجرای انتخابات به عهده حسن روحانی بود که از یکسو بازی های خامنه ای را به خوبی بلد است و از سوی دیگر آینده سیاسی خود را درگروی مقاومت می بیند. بسیاری از رای دهندگان نیز تصمیم‌گرفته بودند ‌انتخابات خبرگان‌را به رفراندومی علیه خامنه ای تبدیل کنند. نتیجه آن که کینه ای بر کینه های رهبر افزوده شد و لذا مشاهده رفتارهای عقده گشایانه و تظاهر خامنه ای به قدرتمندی ، دور از انتظار نبود . این‌بار رهبر در برابر آرای شرکت کنندگان‌در انتخابات ایستاد و کسی را برای ریاست خبرگان‌ در نظر گرفت که راه یافتن او به مجلس با رای مردم‌ محل تردید اساسی است. بسیاری از افراد معتقدند آرای واقعی جنتی در هفتم‌اسفند نود و چهار ،اگر از آرای شیخ محمد یزدی و تقی مصباح یزدی کمترنبوده نباشد بیشتر نبوده است. اما احتمالا در معامله ای فیمابین روحانی و خامنه ای ، نام جنتی به لیست راه یافتگان‌به مجلس خبرگان‌افزوده شد . تا حدود زیادی اطمینان دارم قرار دادن جنتی در میان اعضای خبرگان با نقشه قبلی برای انتصاب او به ریاست خبرگان صورت گرفت و این ، نخستین گردن کلفتی علنی خامنه ای در برابر کسانی بود که‌زوج‌ یزدی – مصباح یزدی را از مجلس خبرگان اخراج‌کردند و احمد جنتی را‌به انتهای لیست خبرگان‌فرستادند. پس از آن، نهادهای منسوب به رهبر اقدامات دیگری برای انتقام‌گیری از ملت انجام‌دادند که افزایش فشارهای اجتماعی و فرهنگی ،بخشی از آنها بود .‌ اما این انتقام‌گیری ها نتوانست آتش کینه خامنه ای را خاموش کند. او محتاج‌انجام کاری بود که نشان دهد رهبر جمهوری اسلامی هیچ‌محدودیتی برای خود قائل نیست و او می تواند در برابر چشمان‌ملت فاسدترین انسان ها را نیز مورد حمایت قرار دهد .

حکمی که چند روز قبل برای محمد جهرمی -مدیر عامل اسبق بانک صادرات و ازاصلی ترین‌ متهمان‌ پرونده “فساد سه هزار میلیاردتومانی” – صادر شد را می توان جدیدترین اظهار گردن کلفتی خامنه ای علیه ملت دانست. حدود چهار سال از افشای این پرونده گذشته است. آگاهی عمومی از برخی ابعاد این‌پرونده ،نه ناشی از تعهد دستگاه قضایی عدالت گریز جمهوری اسلامی برای اطلاع رسانی بلکه ثمره اختلافات برادران لاریجانی با احمدی نژاد بود . در اوج‌اطلاع رسانی های قطره چکانی از مفاسد آن‌ پرونده ،خامنه ای در اقدامی رسوا ،فرمان‌”کش ندهید”صادر کرد تا نشان دهد اگر لازم‌باشد برای قدرت نمایی ،از فاسد ترین‌ مدیران‌نیز حمایت می کند. اما هر چه بود کثرت رسوایی ها و شدت بحران ها در چهار سال اخیر ،این‌پرونده را به حاشیه برده بود . در چنین‌شرایطی ، کسی شنیدن خبر جدید در مورد متهمان‌پرونده را انتظار نمی کشید. اما به ناگاه اعلام‌شد یکی از متهمان‌اصلی و مدیر یکی از دو بانک بزرگ درگیر در آن‌پرونده به پرداخت هشت میلیون‌تومان‌ جزای نقدی محکوم‌شده است. در همین روزها قوه قضائیه رهبر ،آرش صادقی را برای اجرای محکومیت نوزده ساله به زندان‌برده است. چندی قبل از آن‌،دوره حبس نرگس محمدی به شانزده سال افزایش یافت و شدیدترین‌احکام‌ علیه تعدادی کارگر معترض صادر و اجرا شد. در چنین شرایطی اعلام‌محکومیت هشت میلیون تومانی محمد جهرمی ،هیچ دلیلی جز قدرت نمایی در برابر افکار عمومی ندارد. این‌اقدام قبلا به نحوی دیگر در پرونده کوی دانشگاه تهران صورت گرفته بود. حادثه هجدهم تیر هفتادوهشت کوی دانشگاه آنقدر فجیع بود که خامنه ای ناچار شد آن را جنایت بنامد.‌ پس از سر و صداهای فراوان‌رسانه ای و در شرایطی که اکثریت ملت با عصبانیت فراوان‌منتظر مجازات عاملان آن‌جنایت بودند به ناگاه اعلام‌شد که در آن‌پرونده ،یکی از عوامل نیروی انتظامی به خاطر سرقت ریش تراش از داخل کوی دانشگاه ،محکوم‌شده است. در آن ماجرا ،سید محمد خاتمی ادعا کرده بود که “حمله به کوی دانشگاه ،انتقام افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل های زنجیره ای بوده است ” . حکم‌ رسوای دستگاه قضایی برای حبس نود و یک‌روزه تنها محکوم‌آن‌پرونده -اروجعلی ببر زاده متهم به سرقت ریش تراش – تیری بود با دو هدف : اعلام گردن کلفتی رهبر و نهادهای وابسته به او ، به تمسخر گرفتن همه ملت و البته مهر تاییدی بود بر ادعای خاتمی .آن حکم‌ همچنین نشان می داد حمله کنندگان اصلی به کوی دانشگاه ،مامور بوده اند و مورد حمایت.

محمد جهرمی که حکم‌محکومیت هشت میلیون تومانی او اخیرا اعلام‌شد یکی از مهره های اصلی خامنه ای در شورای نگهبان در فاصله سالهای هفتاد و شش تا هشتاد و چهار بود . جهرمی مسئولیت اصلی برنامه ریزی برای رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به عهده داشت. از ابتدا تردید نداشتم جهرمی آنقدر برای رهبر عزیز است که قوه قضائیه جرئت محکوم کردن او را ندارد اما گمان نمی کردم نوع اعلام حکم ‌برای او تا این حد گستاخانه و با هدف تحقیر مردم صورت گیرد . تجربه بیست و هشت سال رهبری خامنه ای نشان‌می دهد هرگاه او توسط سیاستمداران یا ملت ‌تحقیر شده، به کثیف ترین شیوه ها از ملت انتقام گرفته است و چه شیوه ای کثیف تر از تحقیر ملتی که از فاسدان‌اقتصادی، زخم‌خورده است. بر این اساس بر این‌باورم که بعد از این‌شاهد ” گردن کلفت نمایی ” های بیشتر از سوی خامنه ای خواهیم‌بود.

سید مجتبی واحدی سیاست‌مدار، روزنامه نگار و مشاور ارشد مهدی کروبی است که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ رئیس دفتر مهدی کروبی بوده‌است و از سال ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۸، سردبیری روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد را بر عهده داشته‌است. از دیگر سوابق او، معاونت وزارت دارایی از سال ۱۳۶۷ و مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی مهدی کروبی در مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۴) می‌باشد. مجتبی واحدی پس از حصر خانگی مهدی کروبی در بهمن ماه ۱۳۸۹، به عنوان سخنگو و مشاور ارشد مهدی کروبی در خارج از ایران در حمایت از جنبش سبز فعالیت می‌کند.

#خامنهای #دیدگاهنو #مجتبیواحدی