اعتراض شدید محمدمهدی تندگویان به حکم حبس یاشار سلطانی

متهمان آزاد، افشاگر به پنج سال حبس محکوم شد. محمدمهدی تندگویان، عضو سابق شورای شهر تهران در واکنش به خبر پنج سال زندان یاشار سلطانی به موضوع املاک نجومی پرداخت. محمد مهدی تندگویان در توییتر خود نوشت:« لیست املاک نجومی توسط سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد.این لیست در شورای شهرتهران بررسی و توسط یاشار سلطانی افشا شد.هیچ ملکی تخلیه نشد و هیچ متهمی معرفی نشد!آنهم پس از ۳ سال از بررسی و رسیدگی به پرونده ولی یاشار سلطانی محکوم به ۵ سال زندان شد،عدالت راچگونه توصیف کنیم؟»

لیست #املاک_نجومی توسط سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد.این لیست در شورای شهرتهران بررسی و توسط #یاشار_سلطانی افشا شد.هیچ ملکی تخلیه نشد و هیچ متهمی معرفی نشد!آنهم پس از ۳ سال از بررسی و رسیدگی به پرونده ولی @yasharsoltani محکوم به ۵ سال زندان شد،عدالت راچگونه توصیف کنیم؟ — محمدمهدی تندگویان (@tondgouyan) January 24, 2019

#املاکنجومی #قالیباف #یاشارسلطانی #دیدگاهنو #افشاگراملاکنجومی #شهرداریتهران