اعتصاب غذای طولانی زندانیان در ایران

در تلگرام بخوانید

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیدتی برای رسیدن به حقوق بدیهی و اولیه، دیگر به امری رایج در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شده است. وضعیت فاجعه بار دستگاه قضائی تحت امر آیت الله خامنه‌ای مسیر دیگری جز بدست گرفتن جان برای زندانیان تحت ستم باقی نمیگذارد . در این میان زندانیان زیادی نیز جانشان را از دست داده اند و یا آسیب های شدیدی به سلامت آنها وارد آمده است. شاید کمتر زمانی را بشود در تاریخ سی و چند ساله حاکمیت جمهوری اسلامی سراغ گرفت که زندانی یا زندانیانی برای رسیدگی هایی بعضا ابتدایی به خواسته هایشان در اعتصاب غذا نبوده باشند.

این روزها اعتصاب غذای طولانی بیش از هشت زندانی خبر ساز شده است. از میان این هشت نفر، مرتضی مرادپور پس از شصت و هشت روز اعتصاب غذا با وعده برآورده شدن خواسته هایش و آزادی موقت به اعتصاب غذایش پایان داد. دلیل زندانی شدن آقای مرادپور شرکت در تجمع اعتراضی به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه عنوان شده است. آرش صادقی زندانی سیاسی نیز از روز سوم آبان ماه اعتصاب غذا کرده است و بیش از ۶۷ روز از اعتصاب غذایش میگذرد. صادقی در اعتراض به محکومیت ناعادلانه همسرش به شش سال زندان بصورت غیابی به دلیل یک نوشته خصوصی در محکومیت سنگسار اعتصاب غذا کرده است.

حمایت مردمی از اعتصاب غذای آرش صادقی سبب شد تا هشتگ “آرش را نجات دهید” در روز جمعه به رتبه اول ترند جهانی در شبکه اجتماعی توئیتر تبدیل شود و حتی تعدادی از هنرمندان و مسئولان نیز به حمایت از صادقی پرداختند. با تمام این حمایت ها و توجهات رسانه ای، دستگاه قضائی و امنیتی تحت امر آقای خامنه ای همچنان اهمیتی برای جان این زندانیان قائل نیست و تلاش میکند تا با وعده های واهی مقاومت این زندانیان را درهم بشکند.

#freearash #savearash #آرشصادقی #دیدگاهنو