اعتصاب غذای محمدعلی موسوی در زندان اوین

محمدعلی موسوی متقی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود توسط مسئولین دادگاه ویژه روحانیت تهدید به تشدید محکومیت و انفرادی بلند مدت شده است. در جریان بازدید مسئولان دادسرای ویژه روحانیت از بند ویژه روحانیت، موسوی از شرکت در مراسم سخنرانی مسئولان سرباز زد و نسبت به روند دادرسی ناعادلانه خود اعتراض کرد. محمدعلی موسوی در آذر ۱۳۹۴ در شهر بیروت و در منظقه تحت کنترل حزب الله ربوده شد و نزدیک به ۲۰۰ روز در سلولهای انفرادی حزب الله لبنان به سر بردو سپس در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به ایران و بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و پس از ۷۴ روز زندان انفرادی در بند ۲۰۹ به بند ویژه روحانیت منتقل شد. محمدعلی موسوی نزدیک به ۴۱۰ روز محروم از کمترین حقوق اولیه خود در زندان بسر میبرد.

پس از آنکه علی خامنه ای رهبر ایران در سخنرانی خود به خطر جریان انحرافی در تشیع اشاره کرد و مخالفان ولایت فقیه را جریان انحرافی شیعه نامید، دستگیری و بازداشت های گسترده ای توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت و روحانیون مخالف علی خامنه‎ای در تهران، قم و چندین شهر دیگر بازداشت شدند. محمدعلی موسوی که در پی این تهدیدها از ایران خارج شده و در لبنان به همراه خانواده اش در انتظار رفتن به یکی از کشورهای اروپایی بود توسط نیروهای حزب الله ربوده شد. خانواده این روحانی مخالف حکومت ایران از وضعیت سلامت وی ابراز نگرانی کرده اند و خواستار آزادی او شدند.

#محمدعلیموسویمتقی #اعتصابغذا #تهدیدزندانیسیاسی #حقوقبشر #دیدگاهنو #خامنهای #ولایتفقیه