اعتصاب غذا کارگران ایرالکو «شرکت آلومینیوم ایران»


کارگران شرکت ایرالکو از شنبه گذشته (نزدیک به ۱۰ روز) است که اعتصاب غذا کرده‌اند و طی این چند روز کارگران چند بار در محوطه شرکت تجمع کرده‌اند. ایرالکو حدود ۵ هزار کارگر دارد و آنها در خصوص آینده تولید در شرکت نگران هستند. کارخانه ایرالکو که تولیدکننده انواع آلیاژ بوده است، این روزها آلیاژ تولید نمی‌کند و رقیب شرکت که از سال گذشته سهامدار ایرالکو شده است، از ایرالکو محصول خالص(خام) را خارج کرده و در شرکت رقیب، آلیاژ تولید می‌کند. سود تولید آلیاژ نسبت به تولید محصول خالص بیشتر است.


محسن محمدی، مدیر عامل شرکت آلومرول نوین (شرکت رقیب ایرالکو) در سال ۹۷ یکی از سهامداران ایرالکو شد. در واقع صنایع آلومرول نوین صاحب ۲۰ درصد از سهام ابرشرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) شده است. مدیرعامل آلومرول اجازه نمی‌دهد که در ایرالکو تولید آلیاژی اتفاق بیفتد که این مسئله موجب نارضایتی کارگران شده است. در حال حاضر دیگ‌هایی که باید آلیاژ تولید می‌کرد، خاموش است. کارگران همچنین خواستار لغو قراردادهای پیمانکاری هستند و می‌خواهند شرکت به طور مستقیم با آنها قرارداد ببندد. پیمانکار همه مبلغی که بابت دستمزد از کارفرما می‌گیرد، به کارگران نمی‌پردازد و کارگران به این مسئله اعتراض دارند. احمد مجیدی، مدیرعامل فعلی ایرالکو که پیشتر معاون وزارت راه و شهرسازی بوده، هنوز پاسخی به کارگران نداده است./کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه

#کارگران #اعتصابغذا #حقوقبشر #کارخانهایرالکو #دیدگاهنو #کارگرانشرکتایرالکو #جمهوریاسلامی