افتتاح پیاده‌گذر سلماس توسط وزیر با تشریفات ویژه

افتتاح پیاده‌گذر خیابان شهید سوره‌ای شهرستان سلماس! توسط  محمد شریعتمداری وزیر دولت حسن روحانی!. در حالی که پیشتر این محلخیابان بود و با نصب چهار لامپ، تبدیل به مسیر گذر شده است. جهت حضور وزیر دولت روحانی در افتتاح این پیاده گذر تشریفات ویژه لحاظ شده بود.

#حسنروحانی #محمدشریعتمداری