امیدوارانِ بیجان

مرگ مشکوک کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه “حیات وحش میراث پارسیان” در زندان اوین سبب شد تا توجهات بار دیگر به انبوه مرگ های مشکوک در زندان های ایران جلب شود. جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اخیر با توجه به مقیاس جغرافیایی گسترده و سرعت رادیکال شدن مطالبات (شعارهایی بر علیه رهبر نظام و حمایت از براندازی از روز نخست) دچار غافلگیری شد. سیستم بسته، غیرشفاف و غیرپاسخگو بستر مناسبی بود برای اعمال خشونت و بروز اقسام جنایت. اگر در اعتراضات هشت سال قبل در پی سرکوب شدید مخالفان فاجعه هایی مانند کهریزک پدید آمد، اینبار در مدت چند روز نزدیک به سی کشته و ۵ هزار بازداشتی آمار رسمی حاصل از “کنترل اعتراضات” بود.  و طیق معمول مسئولین حکومتی بدون هیچ استثنایی از قبول هرگونه مسئولیت در قبال کشته شدگان خودداری کردند و اعلام کردند که کشته شدگان معتاد و خلافکار بوده اند و خودکشی کرده اند.

در تلگرام بخوانید

مخالفان نظام جمهوری اسلامی و قربانیان دستگاه سرکوب شاید دهه هاست نسبت به جنایت های رخ داده توسط دستگاه های قضائی و امنیتی اطلاع رسانی میکنند و هشدار میدهند. از دهه سیاه و خونین شصت تا جنایات دهه های هفتاد و هشتاد و حالا هم نود، همواره خودکامگی و استبداد سران جمهوری اسلامی به مرگ شهروندان منجر شده است. اما هرگاه که تلاشی در جهت فشار بر جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر صورت گرفته است، طیف وسیعی از امیدواران به اصلاح نظام در صف اول مخالفان آن بوده اند و قربانیان و مخالفان نظام را به داشتن نیات شخصی و سیاه نمایی غیرضروری متهم کرده اند.

داستان تلخ روزگار اینجاست که کسانی که خطر این سیستم فاسد و غیرپاسخگو را دستکم میگیرند و مخالفان را محکوم به سیاه نمایی میکنند خود نیز از جمله قربانیان این سیستم فاسد هستند. مورد اخیر مرگ مشکوک کاووس سیدامامی و بازداشت معاون سازمان محیط زیست و دیگر فعالان محیط زیست از همین دست است. مرحوم سیدامامی که بالاترین مدارج علمی را در غرب و دانشگاه های آمریکا طی کرده بود با سودای عشق و خدمت به وطن راهی ایران میشود و تلاش میکند در زمینه ایی کاملا غیرسیاسی (محیط زیست) منشا سازندگی باشد. اما همین حد هم تحمل نمیشود و دستگاه فاسد امنیتی جمهوری اسلامی سرنوشت تلخ و غم انگیزی را برای او و خانواده اش رقم میزند.

آنها نه تنها به طرح مسئله خودکشی اکتفا نکردند که ابایی از بردن آبروی مرحوم سیدامامی نیز نداشتند. دادستان تهران در کثیف ترین اقدام ممکن در حالی که فرد متوفی دیگر امکانی برای دفاع از خود ندارد، او را به سنگین ترین و سخیف ترین اتهامات ممکن متهم میکند و به این اکتفا نکرده و با قطعی فرض کردن این اتهامات، جاسوسی و خیانت به کشور را دلیلی بر خودکشی کاووس سیدامامی برمیشمارد. این اولین نمونه از جنایات جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود. در جریان درگذشت صانع ژاله، دانشجوی معترض در جریان اعتراضات اواخر دهه هشتاد، حسین شریعتمداری او را خبرچین و کارمند دستگاه اطلاعاتی معرفی کرد.

در ویدئویی که پس از درگذشت مرحوم سیدامامی در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود، ایشان در یک سخنرانی مستمعان را به امیدواری دعوت میکردند و آنها را از کسانی که سیاه نمایی میکنند برحذر میداشتند. امیدی که به قیمت جان کاووس سیدامامی تمام شد تا پیام روشنی باشد از سوی جمهوری اسلامی برای تمام عاشقان ایران: عشق به وطن و امید به اصلاح و بهبود میتواند به قیمت جان و آبروی شما و خانواده اتان تمام شود.

در تلگرام بخوانید

#یوزپلنگایرانی #اصلاحطلبان #دیدگاهنو #محیطزیست #خودکشیکاووسسیدامامی #کاووسسیدامامی #کینگرام