انتشار خبر به نقل از منبعی در سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی


بخش فارسی در تاریخ 5 دسامبر 2019 ( https://www.bbc.com/persian/iran-50670665 ) خبری منتشر کرد به نقل از یک منبع آگاه "به شرط فاش نشدن هویتش" درباره بازداشت بیش از ده نفر از اعضای بسیج در ارتباط با سرکوب مردم در قیام خونین آبان 98.


این خبر در کمتر از یکساعت توسط تمامی مراجع امنیتی جمهوری اسلامی تکذیب شد. انتشار خبری از سوی یک منبع در داخل دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نگرانی های زیادی را در بین کاربران ایرانی ایجاد کرد. در شبکه توئیتر مخالفت های زیادی با این خبر شد و از انگیزه انتشار چنین خبری پرسیده شد.


به نظر میرسد انگیزه بخش فارسی از انتشار چنین خبری حرکت در راستای پاک کردن دستان حکومت از جنایت آبان 98 است. هرچند مشخص نیست میزان نفوذ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بخش فارسی بی بی سی چقدر است، اما پیش از این بارها از نفوذ نهادهای امنیتی در بین خبرنگاران شاغل و نزدیک به جمهوری اسلامی در این رسانه صحبت شده است.