انتقاد یک مرجع تقلید از برخورد قهرآمیز با پدیده های اجتماعی

آیت الله سید صادق شیرازی، از مراجع تقلید سنتی شهر قم در سخنرانی سالانۀ خود در آستانۀ ماه رمضان ضمن اشاره به روش پیامبر اسلام در برخورد با مفاسد اجتماعی در روزگار خود، اظهار داشت که برخورد پیامبر با آشکارترین مفاسد اجتماعی تنها به نصیحت ولبخند خلاصه می شده است.  وی با بیان داستان برخورد اسلام با زنی آوازه خوان والبته مشهور به روسپی گری که از مکه به مدینه آمده بود، گزارش تاریخی دربارۀ  چگونگی برخورد پیامبر با اینگونه موارد را نه خشونت وقهر وطرد بلکه نصحیت ولبخند توصیف کرده است. اشاره ای که به نظر می رسد همزمان با نزدیک شدن تابستان وافزایش فشارها برای پوشش تحمیلی بر زنان ودختران توسط نیروی انتظامی، مشروعیت زدایی  یک مقام بلند پایۀ شیعه از این عملکرد غیر شرعی در برخورد با پسران ودختران جوان باشد.

رسانه های محافظه کار با انعکاس این خبر آیت الله شیرازی را به ترویج لیبرالیسم دینی در حوزه های علمیه متهم کردند. این مرجع تقلید منتقد حکومت ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود، ضمن انتقاد از وجود حکم اعدام در کشورهای اسلامی ضمن ابراز تأسف از این بابت، روش پیامبر را حتی نسبت به متهمان جاسوسی در حکومت پیامبر اسلام، عفو وگذشت توصیف کرده است.

آیت الله سید صادق شیرازی  با بیان رویدادی از تاریخ حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در مدینه، به جاسوسی نظامی یکی از سران منافقان به نام حاطب ابی بلتعه اشاره می کند که پیامبر اسلام در جریان آن نه تنها حاطب را اعدام نکرد، بلکه تنها به بازخواست او وشنیدن عذرش اکتفا نمود. همزمانی آنرا با محاکمه غیرعلنی جیسون رضائیان ،روزنامه نگار وخبرنگار آمریکایی، اشاره به عملکرد غیر شرعی حکومت ایران در زندانی کردن این روزنامه نگار آمریکایی وتهام وی به جاسوسی است. این اولین بار نیست که اظهارات آیت الله سید صادق شیرازی جنجال آفرین می شود، وی پیشتر ودر آستانۀ ماه رمضان سال گذشته با رد نظریۀ ولایت فقیه، بزرگان شیعه از جمله شیخ انصاری را ضد ولایت فقیه توصیف کرده بود.

این اظهارات خشم محافظه کاران وهواداران حکومت را برنگیخت وسبب شد تا روح الله بجانی، فرماندۀ انصار الله تبریز این مرجع تقلید ۷۶ ساله را به ترور وفرجامی همانند فرجام کسروی تهدید کند. امسال سخنرانی آیت الله العظمی شیرازی در سایۀ تدابیر شدید امنیتی وحضور لباس شخصی ها در اطراف بیت ایشان وممانعت از سفر طلاب حوزه های علمیه از شهرهای مختلف از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، یزد واهواز همراه بود.

#رواداریمذهبی #حجاب #آیتاللهسیدصادقشیرازی #لیبرالیسم #گشتارشاد