انصار الفرقان عامل حمله انتحاری به مقر نیروی انتظامی چابهار

گروه انصار الفرقان با انتشار بیانیه‌ای به زبان انگلیسی مسئولیت حمله انتحاری روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه چابهار را به عهده گرفتند.

در تلگرام بخوانید

محمد مهران امینی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از افزایش شمار مجروحان انفجار انتحاری چابهار به ۴۲ نفر خبر داد.به گزارش ایسنا از این ۴۲ مجروح ۱۰ نفر نظامی و ۳۲ نفر شهروند عادی هستند که ۲۸ نفر آنها مرخص شده‌اند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هشت نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند و در بخش بستری هستند. وی افزود در میان این مجروحان چهار کودک و یک مادر باردار وجود دارد.

#چابهار #دیدگاهنو #عملیاتانتحاری #نیرویانتظامی