انفجار بمب در مشهد بعلت خصومت شخصی!


انفجار مشهد

در تلگرامبخوانید

انفجار مهیبی که نیمه شب جمعه مرکز شهر مشهد را لرزاند و باعث تخریب یک منزل مسکونی و آسیب دیدن ۱۵ واحد مسکونی دیگر شد، حاصل یک بمب دست ساز بوده است که به دلیل خصومت شخصی در یک واحد مسکونی انداخته شده بود. به گزارش پلیس این بمب که در خیابان بهار منفجر شده است دست ساز بوده و در پی یک نزاع یکی از طرفین آنرا به داخل منزل شخص دیگر انداخته است.  مالک منزل مسکونی که در این حادثه خانه اش تخریب شده مدعی شد؛ فردی که با وی خصومت شخصی داشته با انداختن بمب دست ساز به داخل منزلم قصد انتقام گیری دارد و چند وقت قبل هم این عمل را تکرار کرده که منجر به آتش گرفتن خودرو سواری اش شده است!

 

#انفجارمشهد #دیدگاهنو