انفجار در اتاق عمل و کشته شدن بیمار

اتاق عمل بیمارستانی در سمنان منفجر و بیمار کشته شد! این حادثه ساعتی پیش در حین انتقال یک بیمار ۵۰ ساله از اتاق عمل به بخش ICU رخ داد.درحین انتقال، مانومتر کپسول اکسیژنی که به بیمار متصل بود دچار حادثه و این انفجار سبب فوت بیمار شد.

#بیمارستان #دیدگاهنو #سمنان