اگه به ما بگید تروریست، طرحی از مانا نیستانی

مانا نیستانی از کاریکاتوریست‌های ایرانی کاریکاتوری با موضوع سپاه و قرار گرفتن این نهاد امنیتی در لیست گروه‌های تروریستی خارجی آمریکا کشیده است.

#جمهوریاسلامی #دیدگاهنو #سپاه #مانانیستانی