ایتالیا زنگ ها را برای اروپا به صدا در می آورد

شکست نخست وزیر چپ گرای ایتالیا متئو رنزی در انتخابات محلی آخر هفته گذشته باید یک اخطار تمام عیار به سیاستگذاران اتحادیه اروپا باشد تا قبل از تبدیل شدن ایتالیا به یونانی دیگر، به فکر چاره باشند. این انتخابات نشان داد که ماه عسل رنزی و رای دهندگان ایتالیایی تمام شده است و سیاستمداران مخالف اتحادیه اروپا مجددا با اقبال روبرو شده اند.

این یک نگرانی جدی برای اروپاست. اقتصاد ایتالیا، که سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو است، همچنان با میزان بالایی از بدهی های عمومی روبرو است. این مسئله تثبیت بودجه و اصلاح اقتصادی را ضروری میسازد، اصلاحاتی که بتواند به نرخ رشد اقتصادی کمک کرده و ایتالیا را از زیر کوه بدهی به بخش عمومی نجات دهد.

قدرت گرفتن احزاب پوپولیست در ایتالیا بسیار نگران کننده است. در حالی حزب اصلاح طلب “دموکراتیک” تنها توانست ۲۳ درصد آرا را به خود اختصاص دهد که احزاب ضد تغییر و ضد اتحادیه اروپا مانند حزب پوپولیست ” پنج ستاره” به رهبری بپو گریلو توانست ۱۹٫۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و حزب ضد اروپای واحد لیگ شمالی سهم خود را از آرا به ۱۲٫۵ درصد افزایش داد. عملکرد ضعیف رنزی در انتخابات، نگرانی های جدی درباره توانایی وی در ادامه مسیر اصلاحات ایجاد کرده است.

مشکل بدهی های ایتالیا به بخش عمومی جایی برای ولخرجی و کم کردن سرعت اصلاح بودجه باقی نگذاشته است. نسبت میزان بدهی ها به GDP مرتبا از ۲۰۰۸ افزایش داشته است و میزان خالص بدهی های دولت در ۲۰۱۵، بیست و چهار درصد GDP  کشور خواهد بود.

ابعاد اقتصادی و مشکلات بودجه ایتالیا در آنالیز اخیر IMF مورد توجه قرار گرفته است. برای کاهش میزان بدهی ها به GDP از ۱۳۶ درصد در ۲۰۱۴ به ۱۲۴ درصد در ۲۰۱۹، IMF میگوید که ایتالیا نیاز دارد تا مازاد بودجه اش را از ۲درصد GDP در ۲۰۱۴ به پنچ درصد در ۲۰۱۹ برساند و همزمان باید میانگین رشد اقتصادی اش در پنچ سال آینده ۱٫۱ درصد در سال باشد.

اما رشد اقتصادی ایتالیا در ۱۵ سال گذشته بسیار ناامید کننده بوده است و تقریبا شکی نیست که اصلاحات عمیقی مورد نیاز است تا رشد اقتصادی مورد نظر حاصل شود. در ۱۵ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی سالانه با ارفاق، ۰٫۳ درصد در سال بوده است و این یعنی مجموع ۴ درصد رشد اقتصادی از ۱۹۹۹ تا بحال.

وضعیت نگران کننده بدهی های ایتالیا به بخش عمومی که با میزان بدهی ۲ تریلیون دلاری این کشور همراه شده است. باید توجه سیاستگزاران اروپایی را بخود جلب کند تا ایتالیا به یونانی دیگر تبدیل نشود. آنها باید تلاش خود را چندین برابر کنند تا اقتصاد این اتحادیه را مجددا به حرکت درآورند.

دزموند لچمن- دهیل

#اتحادیهاروپا #ایتالیا #دیدگاهنو #یونان