ایران به حداکثر ظرفیت صادرات نفت خود رسیده است

در تلگرام بخوانید

سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، در گزارش ماهانه خود که اخیرا منتشر شده است از اجرای توافق کاهش عرضه نفت به بازار جهانی از سوی اکثر کشورهای عضو این سازمان خبر داده است. البته آنچه این آمار نشان می دهد این است که بر اساس توافق ۳۰ نوامبر اوپکی‌ها،قرار بود هر کشور درصدی از مجموع تولید نفت خود بکاهد و قرار شد این توافق از ابتدای سال ۲۰۱۷ اجرایی شود.

همانگونه که انتظار می‌رفت، این کشورها در فرصت موجود بین امضای این قرارداد و زمان آغاز اجرای آن، تولید خود را افزایش داده تا پس از اجرای آن توافق خیلی مجبور به کاهش تولید نشوند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در نتیجه اجرای توافق کاهش عرضه، صادرات نفت از سوی کشورهای اوپک به بازار جهانی نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته اما صادرات ایران افزایش پیدا کرده است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد صادرات نفت ایران علی رغم کاهش نسبی در ماه مارس نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است.

برخی کارشناسان بر این باورند که این افزایش صادرات ناشی از روی آوردن ایران به فروش نفت انبار شده خود است و به محض خالی شدن این انبارها صادرات نفت ایران نیز ناگذیر کاهش خواهد یافت. نکته قابل توجه این است که در حال حاضر سطح تولید برخی کشورهای عضو اوپک علی رغم اجرای توافق کاهش در همان میزان ماه نوامبر و زمان پیشنهاد کاهش عرضه قرار دارد.

اگرچه هنوز آمار مشخصی از مجموع تولید نفت اوپک در سه ماهه نخست سال جاری از سوی منابع رسمی این سازمان اعلام نشده است اما آمار منابع ثانویه شامل کارگزاران نفتی و منابع رهگیری خطوط کشتیرانی و نفتکش‌ها نشان می‌دهد تولید نفت ایران از ۳/۷۸ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال جاری به حدود ۳/۸ میلیون بشکه طی روزهای گذشته رسیده است.

در تلگرام بخوانید

#ایران #حسنروحانی #دیدگاهنو #صادراتنفتایران