ایران در فوتسال شاخ غول را شکست؛ فالکائو روی دستان بازیکنان ایران


فوتسال ایران و برزیل

در تلگرامبخوانید

فالکائو افسانه فوتسال، روی دست‌ بازیکنان تاریخساز ایران از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. تیم ملی فوتسال ایران در یک بازی دراماتیک درحالی که دو بر صفر از برزیل عقب بود توانست قهرمان جهان را شکست دهد! سایت فدراسیون جهانی فوتبال با بازتاب این پیروزی تاریخی به صحنۀ خداحافظی فالکائو پرافتاخار ترین بازیکن تاریخ فوتسال اشاره کرد که بازیکنان ایران پس از پیروزی مقابل برزیل در جشن خداحافظی این بازیکن بزرگ سهیم شدند.

#ایران #برزیل #فوتسال