ایران رتبه نخست فساد اقتصادی جهان شد

پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توییتر خود خبر از کسب رتبه اول فساد جمهوری اسلامی در جهان داد. وی در توییتر خود نوشت: از نظر اندازه و تواتر فسادهاى اقتصادى بزرگ، رتبه نخست دنیا شدیم. این تازه نوک کوه یخ فساد است که از دریاى پنهانکارى جرائم اقتصادى و پولشویى بیرون زده. سالها طول خواهد کشید که بفهمیم تحریم چه تاراج ثروتى در ایران به وجود آورد. به مخالفتتان با FATF ادامه دهید!. آقای سلطانی همچنین تاکید کرد: کافیست تعداد و اندازه فسادهاى میلیاردى یک سال گذشته را (البته نسبت به تولید ناخالص داخلى کشور) محاسبه کنید. فساد ۶/۵ میلیارد یورویى در ایران معادل ٣۵٠ میلیارد دلار در آمریکاست! صندوق فرهنگیان، شهردارى و مؤسسه ثامن الحجج را هم محاسبه کنید. کشور دیگرى با این تواتر فساد سراغ دارید؟


از نظر اندازه و تواتر فسادهاى اقتصادى بزرگ، رتبه نخست دنيا شديم. اين تازه نوك كوه يخ #فساد است كه از درياى پنهانكارى جرائم اقتصادى و پولشويى بيرون زده. سالها طول خواهد كشيد كه بفهميم تحريم چه تاراج ثروتى در #ايران به وجود آورد. به مخالفتتان با #FATF ادامه دهيد! — Pedram Soltani (@PedramSoltani1) March 8, 2019

#جرایماقتصادی #FATF #پدرامسلطانی #فساداقتصاد #دیدگاهنو #ایران #جمهوریاسلامی