بازداشت ۸ طلبه اصفهانی به جرم انتقاد به مدیر حوزه علمیه

صبح امروز ماموران امنیتی در اصفهان با یورش به منزل ۸ طلبه اصفهانی، آنان را بازداشت کردند. به گفته سعید قبادی ماموران امنیتی «ریختن تو خونه ۸ طلبه اصفهانی و بازداشتشون کردن و لپتاپ و موبایل شون رو ضبط کردن» گفته می‌شود هشت طلبه اصفهانی صرفا به دلیل انتقاد از مدیر حوزه علمیه اصفهان که نماینده علی خامنه‌ای در دفتر ولی‌فقیه و امام جمعه این شهر است، بازداشت شده‌اند. سید یوسف طباطبایی نژاد مدیر حوزه علمیه اصفهان است که در حال حاضر نماینده علی‌خامنه‌ای و امام جمعه اصفهان است.

#بازداشت #دیدگاهنو #اصفهان #جمهوریاسلامی #حوزهعلمیه