با آزادی مشروط ‘ ویدا موحد، اولین دختر خیابان انقلاب’ مخالفت شد

پیام درفشان، وکیل ویدا موحد (موحدی)، در اینستاگرام خود خبر داده که با درخواست آزادی مشروط خانم موحد مخالفت شده است. ویدا موحد در دی ۹۶ در خیابان انقلاب بر سکویی رفت و روسری خود را بر سر چوبی آویخت. این حرکت او الهامبخش زنان دیگری در ایران شد که با حرکتی مشابه او اعتراض خود به حجاب اجباری را نشان دادند. خانم موحد یک بار دیگر هم در آبان سال گذشته با چند بادکنک رنگی بالای گنبد میدان انقلاب رفت. حکومت جمهوری اسلامی در مقابل خواست زنان با شدیدترین رفتارها برخورد می‌کند. View this post on Instagram


A post shared by Payam Derafshan (@payamderafshan) on May 22, 2019 at 10:21am PDT#دخترانخیابانانقلاب #زنانخیابانانقلاب #ویداموحد #دیدگاهنو #حجاب #حجاباجباری