بخشیدمت دختر! طرح مانا نیستانی در مورد راننده اسنپ

مانا نیستانی، کاریکاتوریست شناخته شده ایرانی با انتشار این طرح در مورد سعید عاید، راننده اسنپ و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این چنین نوشت که « دوست دارم این طرح را تقدیم کنم به تمام مادران ایرانی که جوانی خود را دهه‌ شصت ‌و هفتاد زیر لگد و توسری همفکران آقای راننده اسنپ گذراندند و حالا باید با چشمان غمبار شاهد تکرار چرخه توسری و تحقیر برای دخترانشان باشند. راننده اسنپ شخص نیست، یک‌«تفکر» است.»

#کاریکاتور #مانینیستانی #سپاه #اسنپ #دیدگاهنو #سعیدعابد