براندازان واقعی چه کسانی هستند؟

“اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” شعاری که مختصات سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و در پی شورش های دیماه ۹۶ در ایران مورد توجه قرار گرفت. در همین ایام هشتگ “براندازم” شبکه های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از تحلیلگران را به عکس العمل واداشت. اکثریت اصلاح طلبان داخل و خارج نشین معتقدند که براندازی، به فروپاشی ایران و سوریه شدن آن خواهد انجامید. آنها انقلاب را عملی بی فایده و خشونت بار میدانند که وضعیت ایران را صدها برابر بدتر از وضعیت فعلی آن خواهد کرد. اما چه عواملی باعث فروپاشی و براندازی نظام جمهوری اسلامی خواهد شد؟

در تلگرام بخوانید

مشروعیت مردمی

یکی از حرفهای همیشگی علی خامنه ای و طرفدران استمرار جمهوری اسلامی اشاره به برگزاری پرشمار انتخابات در ایران پس از انقلاب است -حدودا هر دو سال یک انتخابات-و حضور مردم در این انتخابات به حساب مشروعیت مردمی سیستم نوشته میشود، موضوعی که حداقل در بیست سال اخیر حتی از سوی خود اصلاح طلبان بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است. دست بردن های متعدد در انتخابات ها از سوی شخص خامنه ای در سالهای ۸۴ و ۸۸ و عدم مشارکت بیش از چهل درصد واجدان شرایط در انتخابات های اخیر نشان میدهد که جمهوری اسلامی بدست خود مسیر ایجاد مشروعیت مردمی را از میان برده است. وقتی اعتماد ابتدایی به شمرده شدن آرای مردم -حتی به نامزدهای تعیین شده توسط خامنه ای- وجود ندارد، چطور میشود انتظار داشت که نظام جمهوری اسلامی بر پایه مشروعیت مردمی برخواسته از صندوق رای به استمرار خود امیدوار باشد؟

سلامت سیستم

فساد سیستماتیک در درون جمهوری اسلامی از همان ابتدا نهادینه شده و از میراث ماندگار روح الله خمینی است. ایجاد رانت سیاسی و اقتصادی و خویشاوند سالاری هر روز مانند سرطان به بخشی از سیستم هجوم میبرد و امروز میتوان گفت که حتی دور افتاده ترین نهادهای حکومتی هم در فساد غوطه ورند. پیوندهای پرشمار فامیلی اصولگرایان و اصلاح طلبان این قوم هزار فامیل را به تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اداری و … مسلط کرده است. این دولت میرود و آن دولت می آید اما چیزی که ثابت است آقازاده ها و فرزندان و فامیلهایی هستند که بدون ذره ایی تجربه، مهارت و شایستگی از بالاترین تا جزئی ترین مناصب را تصاحب میکنند. مردم عادی از گرفتن وام های کوچک ازدواج و مسکن عاجزاند در حالی که روزی نیست که خبر اختلاس میلیاردی منتشر نشود.

وضعیت اقتصادی

در زمان دولت احمدی نژاد، نفت بشکه ایی ۱۵۰ دلار، هزینه جاه طلبی های خامنه ای را محیا میکرد اما پس از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و البته بزرگتر شدن سفره جاه طلبی و دخالت های منطقه ایی و فرامنطقه ایی جمهوری اسلامی، اینبار دخل بشدت از خرج فاصله گرفته است تا هر روز سفره مردم کوچکتر شود. دولت روحانی اراده ایی برای مقابله با چنین چیزی ندارد و حتی جواد ظریف و تیم نیویورکی های وزارت خارجه دایره هزینه ها را به اپوزسیون خارج از کشور هم گسترش داده اند تا جایی که حالا هزینه تبلیغات برای جمهوری اسلامی در روزنامه های غربی و لابی گری های رسمی و غیررسمی هم به سیاهه هزینه های نظام افزوده شده است.

همه این عوامل سبب شده است تا نظام جمهوری اسلامی تنها به واسطه قدرت سرکوب و پروپاگاندای رسانه ایی به حیات نباتی خودش ادامه دهد. در واقع براندازان واقعی اصلاح طلبان و اصولگرایانی هستند که زمینه براندازی را با فساد ایجاد میکنند و نه مردمی که به عنوان آخرین نشانه به عدم سلامت ساختار واکنش نشان میدهند. جمهوری اسلامی پیش از آنکه از بیرون و توسط مردم براندازی شود، در واقع از درون و بدست اصلاح طلبانی فروریخته است که سالها از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و توشه خود و اقوامشان را بسته اند. آنها براندازان واقعی هستند، هرچند که از هشتگی متفاوت برای نامیدن خود استفاده کنند.

در تلگرام بخوانید