بمب‌گذاری در حوزه علمیه خاتم‌الانبیا شیراز

گروه تندر شاخه برانداز انجمن پادشاهی اعلام کرد حوزه علمیه خاتم الانبیا شیراز را به انتقام کشته شدن وحید صیادنصیری در تاریخ ۲۴ خرداد منفجر کرده است. وحیدصیاد نصیری زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان جمهوری اسلامی پس از اعتصاب غذای جان داد. 


بمب‌گذاری در حوزه علمیه خاتم‌الانبیا شیراز گروه تندر شاخه برانداز انجمن پادشاهی اعلام کرد حوزه علمیه خاتم الانبیا شیراز را به انتقام کشته شدن وحید صیادنصیری در تاریخ ۲۴ خرداد منفجر کرده است. بخش اول #دیدگاه‌نو pic.twitter.com/6SaVE8KCV8 — دیدگاه نو (@didgahenow) June 24, 2019

#شیراز #بمبگذاری #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #وحیدصیادنصیری #حوزهعلمیه