بهروز افخمی: کاربران فضای مجازی بهتر است خفقان مرگ بگیرند!


در تلگرامبخوانید

بهروز افخمی که در مصاحبه با روزنامه تندرو وطن امروز جشنواره کن را جشنواره همجنس بازان خوانده بود پس از اینکه اصغر فرهادی و شهاب حسینی جایزه این جشنواره را گرفتند در گفتگو با روزنامه هفت صبح نسبت به اعتراضات مردم به حرفهایش در فضای مجازی گفت:جوجه های نازنین!در جریان هستید که چند روز پیش باز هم آب ریختم در خوابگه مورچگان وجنجالی درست کردم که خیلی باعث تفریح وسرگرمی شد! اصلا فکر نمی کردم که آن مصاحبه(وطن امروز) اینقدر بگیرد و این طور آه از نهاد پاپاراتزای ها و اشباح دنیای مجازی دربیاورد. کن جشنواره دگرباش است. یعنی به دگرباش یا همجنس بازان یا هرچه، آوانس می دهد و فیلم های هواداران این جماعت را امتیاز می دهد. اشباح فضای مجازی در دنیای واقعی تا کن که هیچ حتی تا سولقان خودمان هم نرفته اند. اشباح فضای مجازی توی لپ تاپ ها به کفش های پاشنه بلند روی فرش قرمز با حسرت نگاه می کنند و خیال می کنند و بهتر است خفقان مرگ بگیرند.

#افخمی #جشنوارهکن #دیدگاهنو