بهروز بهروزیان در آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها به ۲۰ ماه حبس محکوم شد

دادگاهی در ایالات متحده آمریکا، بهروز بهروزیان، شهروند ایرانی–آمریکایی را تحت عنوان نقض تحریم‌های تجاری ایران به ۲۰ ماه زندان محکوم کرد. بهروز بهروزیان در حالی محاکمه شده است که پیش از وی نیز تعدادی از ایرانیان ساکن آمریکا به دلیل نقض قوانین تحریم بازداشت و محاکمه شده‌ بودند. جمهوری اسلامی عمدتا پس از بازداشت این افراد مجبور به مبادله زندانیان آمریکایی در ایران با ناقضان تحریم می‌کند.

#بهروزبهروزیان #آمریکا #تحریم #ایرانیآمریکایی #دیدگاهنو #نقضتحریم #جمهوریاسلامی