بودجه ایران به نفت ۱۹۴ دلاری نیاز دارد و نفت ۶۰ دلار است

صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌اش درباره اوضاع اقتصادی خاورمیانه نوشت: «ایران دچار رکود اقتصادی شده و اقتصادش در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۹/۵درصد کوچک‌تر شده‌باشد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، اقتصاد ایران از این رشد منفی به صفر درصد برسد و رکودش تمام شود. » در همین گزارش آمده است که ایران برای جبران کسری بودجه سال آینده‌اش نیاز دارد نفت را بشکه‌ای ۱۹۴دلار و ۶۰ سنت بفروشد. صندوق‌ بین‌المللی پول، احتمال داده است تحریم‌های آمریکا علیه ایران سال‌ آینده تاثیری بدتر از امسال بر اقتصاد ایران تاثیر نگذارند با این حال نباید فروش کرد که قیمت هر بشکه نفت هم‌اکنون حدودا ۶۰دلار است که این قیمت نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حکومت جمهوری‌اسلامی درگیر یک بحران عمیق است.

#قیمتنفت #آمریکا #تحریم #دیدگاهنو #اقتصاد #بحراناقتصادی #جمهوریاسلامی